IMC systemdokumentation

(KTC IMC version 2 och 3)

Installationsmiljö

Omgivnings/lagringstemperatur: 0 – 50°C Omgivande fuktighet: Max 90% RH, ej kondenserande Matas med DC 9 - 48V, max 15W Mått 150 x 102 x 53 mm

Kommunikation

Gränssnitt port Protokoll och riktning
Webinterface 8080 TCP kommunikation till IMC
CMT Verktyg 50100 TCP kommunikation till IMC
OPC Server 7000 TCP kommunikation till IMC
RDP (windowsinloggning IMC) 3389 TCP kommunikation till IMC
NTP (tids-server) 123 TCP kommunikation till IMC
XMPP 5222 TCP kommunikation från IMC
Modbus IP 502 TCP kommunikation från IMC
Mbus IP 10003 TCP kommunikation till/från IMC
SRD-link 10001 TCP kommunikation till/från IMC
DUC-DUC 10002 UDP Kommunikation till IMC

Uppkoppling

Abonnemang med minst 10/10Mb/s rekommenderas då flödesbilder skall levereras i projektet

Beroenden

För att konfigurera IMC krävs verktyget CMT.

Webbläsare krävs för åtkomst till IMC:s webbinterface.

Produkter/tjänster i samverkan med CCS

IMC kan användas för att kommunicera med OPC UA klienter. Tredjeparts eller KTC-SCADA.

IMC kommunicerar med KTC-MMC produkter via SRD-Link2(TCP/IP eller UDP/IP).

IMC kommunicerar med Modbus produkter(TCP/IP).

IMC kommunicerar med Mbus produkter(TCP/IP eller UDP/IP).