Välkommen till KTC:s produkter

KTC erbjuder en mängd produkter relaterade till styrning och energioptimering av fastigheter. Vi har produkter hela vägen från styr- och mätinsamlingsenheten i fläkt- eller apparatrummet, upp till avancerade system för energianalys av hela fastighetsbestånd i molnet.

Den här dokumentationen ska innehålla lättillgängliga manualer för dig som ska använda våra produkter i det dagliga arbetet. Men här ska också finnas möjlighet att gräva djupare, för dig som ska installera, drifta och felsöka system och installationer.

Vi har valt att dela upp dokumentationen i tre delar: molnet, fastigheten och teknikutrymmet.