Energianvändningsrapport

Diagram

Energianvändningsrapporten ger redan efter få månader en bild av byggnadens förväntade energiprestanda. Varje månads förbrukning räknas om till helårssiffra, tomma månader fylls enligt en normal årsfördelning av förbrukning för respektive nytta.

Förutom diagrammet ingår en tabell där värden presenteras per månad, tillsammans med tillgängliga uppgifter om elförbrukning i lägenheter, och medeltemperatur.

Rapporten tar hänsyn till inställd systemtyp (ställs in av operatör). Tre typer stöds:

  1. Fjärrvärme + FTX-aggregat
  2. Fjärrvärme + frånluftvärmepump
  3. Värmepump + elstöd

(Rapporten fungerar endast för byggnader!)

Mätare som behövs

För att generera rapporten läses data från de mätare som logiskt placerats i byggnaden. Rapporten använder mätarnas produktionstyp och nytta för att särskilja dem.

För alternativ 3:

(Produktionstyp och nytta VP kan behöva läggas till. I den version jag testat får dessa inte ha samma långa namn. Förslag kan vara nytta ”Värmepump-kompressor” och produktionstyp ”Värmepump”.)

Förutsättningar

Förutom de mätare som finns ovan behöver operatören göra vissa inställningar för byggnaden för att rapporten ska fungera.