MBus

MBus: avläsning av ovanliga data, avancerad avkodning

Då en slav ansluts till en MMC-produkt (RCU, COM, SRD…) känner MMC av rapporterat medium (el, vatten…), och sätter automatiskt ett antal datakoder utifrån det. Dessa duger bra för de flesta mätare och temperaturgivare. MBus-standarden rymmer dock många möjligheter. Djupare dokumentation kan läsas på Mbus hemsida (På standardiseringsinstituten finns nyare versioner, men den här fritt tillgänliga dokumentationen stämmer bra med det mesta som finns på marknaden.)

Ibland vill man i ett projekt ha ut mer data ur en mätare. Vissa mätare har också lite speciella sätt att använda MBus-standarden, som gör att standardkoderna inte räcker till. Följande dokument ska hjälpa dig att hantera dessa lite mer speciella fall.

Avancerad MBus i MMC.produkter