Uppgraderingar av mjukvara till KTC:s produkter

KTC:s produkter kan uppgraderas i fält, i de allra flesta fall på avstånd.

Vi arbetar ständigt med att förbättra produkterna, och det innebär att det med jämna mellanrum kommer nya versioner av mjukvaran med nya funktioner och/eller åtgärdade problem.

Information om aktuella mjukvaror, och möjlighet att ladda ner dessa hittar du här

I versionMMC.pdf finns information om alla DUC-versioner.

I katalogen ver-x.x.xx hittar du de olika uppgraderingsfilerna för version x.x.xx. Om man väljer den som heter MMC x.x.xx.upgrade, så omfattar den alla produkter (verktyget PLCFileTransfer känner av vilken produkt som ska uppgraderas).

Länk till sidan för nedladdningar DUC

Länk till sidan för nedladdningar IMC