Modbus

KTC:s DUC:ar version 4.9.02 och senare, kan fungera som slavar för Modbus TCP. Detta gäller SRD5322, COM1122-1700, EC21122, RCU1122. (COM1122-1600 fungerar som gateway för Modbus, samtidigt som den är Modbus master i sig själv.)

För att detta ska fungera behöver funktionen aktiveras i DUC. Av säkerhetsskäl är detta per default avstängt. Modbus är ett välkänt protokoll, och många är ute på internet och letar efter utrustning som svarar. Det är därför extra viktigt med väl skyddade nät när det kommer till Modbus.

I följande dokument finns information om hur man kommunicerar med KTC:s produkter. Tagglistan innehåller allt som finns tillgängligt i någon produkt. Vissa delar saknas i vissa produkter.

Modbus referens-dokument