KTC OPC-server, CCS

CCS är OPC-servern för att koppla t ex scadasystem till KTC:s produkter, då dessa är uppkopplade via KTC:s eget kommunikationsprotokoll SRDLink.

Användarhandledning (engelska)

Systemdokumentation