KTC Scada

Det som också kallas Manodo Scada, KTC:s system för daglig övervakning och drift av fastighetsanläggningar.

Manual ver 3.5