MeSetup

KTC har ett system för att underlätta fr a IMD-unstallationer. MeSetup innehåller både ett verktyg för konfiguration av projekt, och en app att köra i fält (i en Android surfplatta).

Manual MeSetup-systemet