PLCConfigExport

KTC har tagit fram ett verktyg för att utifrån en dat-fil (konfigurationsdata från Automate) kunna producera provningsprotokoll, injusteringsprotokoll samt modbus-listor i Excelformat. Detta för att ge mer flexibilitet i användningen än vad det protokoll som kommer ut ifrån Automate ger.

När Modbuslistor väljs genereras en Excel-lista utifrån en dat-fil där samtliga adresser med tillhörande beskrivningstext, ramtext, datatyp, R/W, KTC-namn samt övrig info ingår.

I senaste version finns även möjlighet att utifrån en dat-fil generera en taglista anpassad för WebPort.

Vi kallar verktyget PLCConfigExport.

Installation

Öppna zip-filen, packa upp innehållet i en katalog. Kör installationsprogrammet genom att starta setup.exe. Programmet finns sedan att hitta på startmenyn, Alla program -> KTC -> PLCConfigExport

Då det kommer ny version av databasen

Protokollgeneratorn behöver tillgång till samma databasfil som Automate använder. För att uppgradera den, kopiera in den nya till samma mapp som exe-filen ligger i.

Länk till senaste databasen (KTC:s intranät)