KTC:s verktyg

KTC:s verktyg för driftsättning och underhåll av styr- och reglerprodukter

För att underlätta användadndet av KTC:s produkter har vi tagit fram några hjälpedel.

Automate

Konfigureringsverktyg. Här kan du läsa av systemstatus, justera konfiguration on-line och off-line, läsa historik, och mycket annat.

Automate-manual

PLCFileTransfer

Med detta verktyg kan du sköta uppgradering av mjukvara, och hämtning av datafiler från DUC.

PLCConfigExport

KTC har tagit fram ett verktyg för att utifrån en dat-fil (konfigurationsdata från Automate) kunna producera provningsprotokoll, injusteringsprotokoll samt modbus-listor i Excelformat. Detta för att ge mer flexibilitet i användningen än vad det protokoll som kommer ut ifrån Automate ger.

När Modbuslistor väljs genereras en Excel-lista utifrån en dat-fil där samtliga adresser med tillhörande beskrivningstext, ramtext, datatyp, R/W, KTC-namn samt övrig info ingår.

I senaste version finns även möjlighet att utifrån en dat-fil generera en taglista anpassad för WebPort.

Vi kallar verktyget PLCConfigExport.