Inställningar fältsänka i IMC

En fältsänka är oftast en koppling till en databas. I IMC använder vi en typ av databas som heter SQLite. Felaktigt använd kan den hänga sig, och vi får felmeddelande "Databas låst".

Kopplingen till databasen ställs in för varje fältsänka.

Inställningar databaskoppling fältsänka

I många IMC-installationer saknas den avslutande satsen: "PRAGMA journal_mode=WAL;" Om så är fallet, kopiera in härifrån. Exempel:

Data Source=c:\ProgramData\IMC_db\fsSQLiteHour.db;Version=3;PRAGMA journal_mode=WAL;